Search

Sodgerel on Instagram

Sodgerel on Instagram

Publisher @buromongolia , President @mpdumongolia , Creative @velincreative

The most honest & affordable air purifier! Plus the design is so minimalistic, we love it   Хамгийн их таалагдаж байгаа агаар цэвэршүүлэгч гээд хэлээд л байгаа. Элдэв үйлдэл, үнэ нэмээгүй яг л агаар сайн цэвэршүүлдэг.  @smartairmgl #minimaldesign #airpurifier #mongolia #officelife
The most honest & affordable air purifier! Plus the design is so minimalistic, we love it Хамгийн их таалагдаж байгаа агаар цэвэршүүлэгч гээд хэлээд л байгаа. Элдэв үйлдэл, үнэ нэмээгүй яг л агаар сайн цэвэршүүлдэг. @smartairmgl #minimaldesign #airpurifier #mongolia #officelife

Leave a comment