Search

Sodgerel on Instagram

Sodgerel on Instagram

Publisher @buromongolia , President @mpdumongolia , Creative @velincreative

Нуурынхаа эрэг дээр цэврийн цэвэр агаарт хайртайгаа хамт хөгширнөө. Нэг жижигхэн завьтай, @temuun -ий барьсан загасыг идээл        Та нар манай соседи болоорой.
Нуурынхаа эрэг дээр цэврийн цэвэр агаарт хайртайгаа хамт хөгширнөө. Нэг жижигхэн завьтай, @temuun -ий барьсан загасыг идээл Та нар манай соседи болоорой.

Leave a comment